BELLEPARAIS, München 
 
"vorstellung"   | home
 
  Ausstellung, bitte Abstand halten, Fineartprint, Buchedition, Dmwuergert, Doris Wuergert, Doris Maximiliane Würgert, Kunst, Fotografie, Video, Grafik      
 

 

Doris M. Würgert, NY_W1,  2020, Fineartprint, 70x100 cm, VG Bild-Kunst, Bonn